3x landkaartje winifred

 

Opdrachten
Landkaartje is in 1990 opgericht door Winifred Broeder. Winifred studeerde geografie aan de Universiteit Utrecht met cartografie als specialisatie. In de eerste periode produceerde Landkaartje voornamelijk beleidskaarten voor overheidsnota’s (LNV, VROM, RWS). Later zijn daar opdrachtgevers uit de toeristische en educatieve sector bij gekomen (ANWB, Wandelnetwerk Overijssel, VVV Gooi & Vecht, Noordhoff Uitgevers, Uitgeverij Malmberg) en heeft Landkaartje meerdere projecten die historisch-landschappelijke structuren onderzoeken (Brandgrens Rotterdam 1940, Stelling van den Bosch 1629, De Dorpen van Rotterdam) door middel van kaartmateriaal ondersteund.

Samenwerking
Vanaf 2004 werkte Landkaartje intensief samen met Geografiek met als doel het maken van interactieve kaarten en infographics voor publicatie op het web (Geoconomie, Partos informatieloket, onderzoek “De Nationale Atlas als toegangspoort tot de geodata infrastructuur”. Sinds 2012 deelt Landkaartje haar kennis in de vorm van beroepsgerichte opleidingen en workshops van de Geo Academie.

Functioneel en aantrekkelijk
Landkaartje staat voor inhoudelijk correcte, functionele kaarten en infographics in een prettige, leesbare vorm. De inbreng van de opdrachtgever en de context waarin het beeldmateriaal wordt gepubliceerd bepalen het onderwerp en de complexiteit. Het onderwerp is leidend in het bepalen van de vorm. De grafische representatie mag de inhoud dus niet overstemmen, maar moet wel aantrekkelijk genoeg zijn om de aandacht van de lezer te vangen en vast te houden. Balans in de vormgeving, een duidelijke visuele hiërarchie en een precieze grafische afwerking worden door Landkaartje ingezet om dat te bereiken.

Opdrachtgevers
Landkaartje heeft opdrachten uitgevoerd voor diverse instanties en personen:
AIR
ANWB
Carto Studio
De Bezige Bij
De Nieuwe Unie
De Vries Kartografie
Dimardesign
EVD
Fontaine Uitgevers
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Gemeente Amersfoort
Gemeente Rotterdam
Geo Academie
Geofort
Geografiek
Gerard Peet
Giscover
Harry Bunk
Here’s Holland
Hogeschool van Amsterdam
Indivisual dtp & redactie
iTRovator
Jenno Witsen
KPN
Landschap Noord-Holland
Lijn 43
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Defensie
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Mouthaan Grafisch Bedrijf
Natuurmonumenten
Noordhoff Uitgevers
Opera Design
Partos
Provincie Overijssel
Provincie Zuid-Holland
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
Regio Twente Domein Leefomgeving
Regioplan
Reijers Kaartproducties
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijkswaterstaat
Rotterdam Marketing
Rotterdam Partners
Stichting Plezierrivier De Rotte
Stichting Rotterdam is vele Dorpen
Uitgeverij Malmberg
Uitgeverij Thoth
Uitgeverij Ton Paauw
Van Der Valk Nieuwerkerk
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland
VVV Amersfoort
VVV Bunschoten-Spakenburg
VVV Gooi & Vecht
VVV Leusden
Walanne Redactie
Waternet
Webmapper
x-hoogte

 

@